תקנון ביטול עסקה והצהרה משפטית

טכנומד הינו אתר וחנות וירטואלית באחריות תפעולית של חברת "הנשמה ושרותים " עוסק מורשה מחולון –רחוב רבינוביץ 83 ח.פ: 027781996 על שם ענת חדד.

 

באתר טכנומד מוצעים למכירה מוצרים ושרותים במחירים ייחודים וכוללים מבצעי הנחות מיוחדים,
במידה ולא נקובה תקופת המבצעים יהיה המחיר תקף בכל זמן הופעתו באתר.

תנאי הכרחי לקיום וביצוע רכישה ע"י טכנומד הינו קבלת אישור מטעם חברת האשראי ע"י הכרטיס שהונפק לשם רכישה /ביצוע עסקה
היה ולא נתקבל אישור חברת האשראי במועד לא יהיה תוקף לפעולת הרכישה ע"י הרוכש.

פרטי העסקה ופעולת הרכישה ישמשו ע"י טכנומד בלבד לצורך ביצוע הרכישה ולא יועבר לאף גורם למעט העברת הפרטים
לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע העסקה.

הרוכש מסכים בזאת כי טכנומד תשמור את פרטיו האישיים בלבד ולא את נתוני הכרטיס,
במאגרי המידע לצורך אימות נתונים בעתיד ומתן הטבות בעסקות עתידיות.

ביטול הזמנה והחזרות

בהתאם להוראת חוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981 ,ניתן להחזיר כל מוצר למעט תוספי מזון אשר החוק אוסר על החזרתם (טובין פסידים),
ציוד רפואי מתכלה –לרבות מסכות הנשמה אישיות לסיפאפ,ביפאפ,מוצרי שיקום סיעודי ומוצרים שיוצרו בהתאמה אישית.

זכות הביטול חלה עד 14 יום מקבלת המוצר ,במידה ובחר הלקוח לבטל עסקה רשאית טכנומד לגבות ממך דמי ביטול
בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ₪ -הנמוך מבנהם.

-במידה והעסקה נעשתה בכרטיס אשראי ייגבו מהצרכן בנוסף דמי התשלום שנגבו ע"י חברת האשראי בגין העסקה שבוטלה.

-במידה ובוצעה בבית הצרכן התקנה של טובין המשמש למתן השירות כגון התאמה ומדידת מסכה לסיפאפ/ביפאפ ,כיוון לחצים במכשיר ,בדיקת מכשיר, החלפת פילטר ,פריקת נתוני שימוש וכדומה ייגבה מהצרכן ע"י טכנומד  הנשמה ושירותים עלות ביקור טכנאי בסך 250 ש"ח בנוסף (לדמי ביטול עסקה ועלויות סליקה של כרטיס האשראי)

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם ,אי –התאמה,בין המוצר שסופק למה שהוזמן ,איחור בהספקה או כל הפרה אחרת בחוזה –לא ייגבו דמי ביטול

החזרת המוצר בעת הביטול שלא עקב פגם,או התאמה איחור בהספקה או כל הפרה אחרת של החוזה תעשה על חשבון הצרכן,

בכל מיקרה אחר תעשה על חשבון טכנומד.

המוצר יודגש בזאת יוחזר שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא
כמו כן במקרה של ביטול כאמור אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית טכנומד לתבוע נזקיה מן הרוכש.

בכל מקרה של החזרה יש לפנות למוקד שרות הלקוחות תחילה

לטל: 052-7415454 או בדוא"ל: shimonn10@gmail.com

כתובת להחזרה: חולון, רבינוביץ 83 קריית בן גוריון.

סמכות שיפוט

עפ"י תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל

סמכות השיפוט תינתן לבתי המשפט בכל אזורי מדינת ישראל.

בעת הזמנת מוצר דרך אתר טכנומד –אני מסכים ומאשר שקראתי,הבנתי והסכמתי לכתוב מטה:

האתר לא אחראי לכל טענה ו/או דרישה

"המזמין" מאשר כי קרא והוא מאשר את תקנון האתר

"המזמין" מאשר  כי האתר לא אחראי לכל טענה ו/או דרישה של "המזמין" בגין המוצר השירות אותו הזמין "המזמין" באמצעות האתר .

" המזמין" מאשר כי אתר טכנומד ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ,תוצאתי ו/או מיוחד שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או רכישה באמצעות האתר –תהא עילת התביעה אשר תהא לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח מכל סיבה שהיא

אחריות האתר בכל מקרה תוגבל להחזר כספי של הלקוח בלבד.

הצהרה ואזהרה משפטית

מודגש כי רכישה ושימוש במכשור רפואי ו/או אביזרים רפואים מכל סוג שהוא לרבות מכשירי CPAP,BPAP ומסכות הנשמה למינהם
הינם באחריות הרוכש ועל המזמין ו/או הרוכש להיוועץ ברופא מוסמך מומחה ומורשה בתחום האמור טרם הרכישה
ואין במכירת מוצרים אלו ע"י טכנומד כדי לשמש המלצה טיפולית כלשהיא.

כל התכנים באתר טכנומד מהווים מידע להעשרת הידע בלבד ובשום מקרה ואופן אינם מהווים המלצות לטיפולים רפואיים
כלשהם ואינם תחליף להתייעצות עם רופאים מומחים.