תקנון הגנת פרטיות

אתר טכנומד

הצהרה-מעודכן לתאריך 12/6/16

פרטיות הגולש ,לקוח,מטופל –היא נר לרגלינו,חובתנו המקצועית כעוסקים בתחום הרפואי.

לעשות כל שביכולתנו על מנת להגן ולשמור על מידע שנמסר לנו בעת השהות והשימוש באתר , ולנהוג בזהירות רבה בכל פרט אישי.

התקנון שלהלן מפרט ומסביר את אופן השימוש במידע הנמסר לעובד או בא כוחו המיצג את טכנומד(להלן הנשמה ושרותים) והוסמך על ידו או מטעמו.

איסוף מידע וקישורים

הצהרת הפרטיות חלה על w.w.w.cpap-med.com בלבד.

דפים באתר בעלי קישורים לאתרים המופעלים על ידי צד שלישי אינם פועלים לפי הצהרה זו-
לפיכך לא תחול אחריות מכל סוג על אתר טכנומד עקב פגיעה מצד שלישי.

בעמוד שבו ניתן למסור מידע כגון בצור קשר או להזמין מוצר,שירות –נדרש מידע לצורך התאמה בין המוצר או השירות ללקוח כמו:שם,כתובת,טלפון,דוא"ל,ומידע רפואי רלוונטי לגבי הזמנה או רכישה של מוצר או שירות נדרש מידע מפורט כמו:שם,ת.ז.,כתובת,טלפון,מספר כרטיס אשראי ותוקף וכולי.

הצורך במידע  הרלוונטי לאדם אחר כאשר המוצר מוזמן עבורו יינתנו פרטים מזהים בהתאם.

המידע הנאסף באתר אינו מחוייב בחוק אך אי מסירתו עלולה לפגום במתן השירות-המידע נדרש לצורך ביצוע מתן השירות והספקת המוצר,המידע בהרשמת חברים נמסר לשם הספקת מידע בתחומי העיסוק של טכנומד.

המידע שנמסר על ידי גולש לביצוע הזמנת מוצר או שירות הינו אך ורק למטרת ביצוע מטלה זו ומה שנגזר ממנה  כולל חיוב כ"א ומתן קבלה וחשבונית מס.

בשום מקרה לא יימסר או יועבר מידע לגורם אחר פרט לצורך העניין כגון חיוב בכ"א בירור ואימות כ"א כמו בעסקאות להשכרת ציוד-לצורך מתן בטוחות וערבויות לציוד,או בהסכמת הגולש,מטופל,לקוח לצורך התייעצו עם גורם מקצועי מוסמך בתחום הרפואי הרלוונטי כגון:

רופא, אחות, מטפל וכדומה.

מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.

דוא"ל הנשלח מכתובת מסוימת ישמש למענה רק לנושא הפנייה עצמה ולא תימסר או תועבר כתובתו לאדם אחר-במידה והגולש מעוניין לקבל מידע או שרות נוסף יש ליידע את טכנומד בהתאם .

בכל מיקרה לא יעשה שימוש במידע לצורך אחר ללא בקשה מפורשת

שימוש במידע שנאסף

+ קידום טרנזקציות באתר(הרשמה, תשלום, משלוח, וכו'...)

+ תשלום וסליקה - רק שם בעל הכרטיס ותוקף-למען הסר ספק מודגש כי פרטי הכרטיס אשראי לא נשמר במערכת טכנומד אלא בחברות אשראי UPAY ,EasyCard      המורשים בחוק ומורשים מטעם רשויות המס בישראל לביצוע החיובים ועומדים בכל תקני האבטחה בתחום זה.

+ צור קשר-שם דוא"ל ,טלפון מהות הפנייה.

+ איסוף אוטומטי של מידע לא –אישי בקובצי טקסט למטרות של ניהול וגלישה יעילה עבור המשתמש כמו מספר מבקרים באתר ע"י גוגל אנליטיקס.

+ לא מבוצע פילוח התנהגותי-מסחרי משום סוג.

+ שליחת עדכונים בדבר שרותים ומוצרים ע"י News Letters .

אבטחת מידע

אתר טכנומד מפעיל אמצעים אלקטרונים מיוחדים לשם הגנה וכניסה לא מורשית

למאגרי המידע שלנו כל זאת על מנת להגן על מידע אישי רפואי או כלכלי שיימסר לנו.

אנו מוודאים שימוש נאות בנתונים הכולל הגנה טכנולוגית בגישה למקורות מידע המוגבלת

באמצעי זיהוי ואימות רק לעובדי טכנומד מורשים לשם טיפול בפניה או בקשה.

הגנה על ילדים מתחת לגיל 14

אתר טכנומד אינו אוסף מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 14

אלא באישור מפורש של ההורה לשם ביצוע מתן שירות או הזמנת מוצר או בירורו מידע לגביי פניה רלוונטית.

פניות ויצירת קשר

במידה ויש לכם שאלות בעניין תקנון הגנת הפרטיות וכן פנייה ותלונות על טיפול במידע באתר-אנא פנו לאחראי על הגנת הפרטיות באתר:

שמעון חדד :shimonn10@gmail.com  |  נייד:052-7415454  |  ובצור קשר באתר טכנומד.